Naděžda Krylová
PřF UK , Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky
Albertov 6, 2. poschodí, 209

Kontakt:
krylova@natur.cuni.cz
krylova@kam.mff.cuni.cz

SOS linka :  mobil 604 268 425

 

Výuka - 2019/20:   

 

Konzultační hodiny v zimním semestru 2019/20

Přírodovědecká fakulta UK:
Matematika A1 :
  zatím po dohodě (osobně, e-mailem, telefonem)v pracovně (209, Albertov 6).

Matematicko-fyzikální fakulta UK:
Matematická analýza pro informatiky III :
  

 

Dříve:

Výuka - 2018/19:   

 

Výuka - 2017/18:   

Výuka - 2016/17:   

Výuka - 2015/16:   

Výuka - 2014/15:  

Výuka - 2013/14:  

Výuka - 2012/13:  

Výuka na PřF UK ještě dříve:
             
stránka s materiály