Matematika A1, ZS 2017/18

 

 

Zakládací listina Univerzity Karlovy v Praze ze 7.dubna 1348

 

Sylabus a literatura - SIS

Upřesněné požadavky ke zkoušce.

Ukázka zkouškového testu. 

 

 Konzultační hodiny: pondělí 8:00 - 10:00 a i jindy po dohodě ( osobně, e-mailem, telefonem) v pracovně (Albertov 6, 209),  úterý od 16:30 - 18:00 v CH5.
 Konzultační hodiny ve zkouškovém období:    každé pondělí dopoledne "hromadná" konzultace v CH7 - 15.1., 29.1., 12.2.   9:00 - 12:00, 22.1. a 5.2. 8:00-11:00, nebo po dohodě.


Některé vhodné studijní texty, přístupné na internetu:

 Příklady můžete čerpat také zde:


K opakování středoškolské matematiky:

 

Úvodní soustředění - Albeř:

 

Přednáška   -    pondělí  14:00 - 15:30 (CH1)   a   středa  12:20 - 13:50  (CH1)
                          (a přednáška je ještě doplněna Repetitoriem MA1)

 

Cvičení   -   paralelka 01  (úterý 14:50 - 16:20 v CH5  a  středa  9:50 - 11:20 v CH4)

Pomocné studijní materiály (návody, řešené příklady):

  1.  limita a spojitost funkce
  2.  průběh funkce - několik řešených příkladů
  3.  neurčitý integrál
  4.  diferenciální rovnice