Matematika A1, ZS 2020/21

Naděžda Krylová
PřF UK , Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky
Albertov 6, 2. poschodí, 209

Kontakt:
krylova@natur.cuni.cz

SOS linka :  mobil 604 268 425

 

Zakládací listina Univerzity Karlovy v Praze ze 7.dubna 1348 

 

Zkoušky: 
    
Termíny zkoušek jsou v SISu, zatím  je možné konat  zkoušky prezenčně, pokud se zkoušky účastní v jeden čas nejvýše 10 osob a  budou dodržena všechna protiepidemické opatření. 
    Dosud měla zkouška z matematiky A1 písemnou i ústní část, nyní bude zkouška písemná s tím, že bude možné zkoušku "vylepšit" i ústní částí "online", pokud si to budete přát. 

    Požadavky ke zkoušce   (upřesněné)   ( pdf )

    A zde je   ukázka zkouškového testu

Konzultační hodiny ve zkouškovém období  budou upřesněny podle okolností, zatím  jsou konzultace možné online po dohodě (mailem, ale i telefonem  - mobil 604 268 425). 

 

 

Sylabus a literatura - SIS

Některé vhodné studijní texty, přístupné na internetu:

Příklady můžete čerpat také zde:

K opakování středoškolské matematiky:

 

Materiály, které dostali studenti na úvodním soustředění v Horním Poříčí:

 

Přednáška - při prezenční výuce by měla být dle rozvrhu v pondělí  9:50 - 11:20  a ve středu  10:40 - 12:10  (vždy v posluchárně CH1, Hlavova 8).
Vzhledem k současné situaci přednáška může být, a tedy zatím i bude, pouze online, měla by být v rozvrhovaném čase, a měla by se i nahrávat, aby bylo možné se na přednášku podívat i jindy, pokud to budete potřebovat. Nová potřebná technika pro přednášky online se v posluchárnách Chemického ústavu instaluje, a  jakmile budu vědět, kdy se  přednášky online budou konat a jak se přednášky účastnit, vše pro vás potřebné zde bude napsáno (a bude to i  v SISu), snad to bude brzy. Ke každé přednášce budete mít i její stručný zápis, který se pokusím dát na web vždy před přednáškou. 

Repetitorium matematiky A1
Přednáška je ještě doplněna Repetitoriem MA1. V minulých letech jsme v Repetitoriu MA1 znovu probírali a vysvětlovali z matematiky A1 to, co si posluchači přáli, co jim nebylo jasné z přednášek nebo i ze cvičení.  Děkuji všem, co se na Repetitotium zapsali i letos, je asi užitečné Repetitorium zachovat, dle vyjádření  posluchačů z minulých ročníků bylo Repetitorum MA1 užitečné a pomáhalo jim. Repetirium bychom také měli online, zatím je předběžně rozvrhováno na pondělí večer od 18:10. Byla by to taková "hromadná" konzultace z matematiky A1, pomocí Google Meet, mohli by se účastnit i ti,co nejsou zapsáni, pokud by potřebovali, a otázky k přednáškám i ke cvičením byste mohli posílat i předem.

Konzultační hodiny (v semestru do začátku zkouškového období)konzultace zatím  budou online ( pomocí Google Meet) v době, kterou upřesním, jakmile to bude možné, nebo i po dohodě, též online.
  

Přednášky:

 

Cvičení   -   paralelka 01   - prezenčně: úterý 10:40 - 12:10 v CH5  a  středa  12:20 - 13:50 v CH4)
Cvičení také budou, doufejme jen "zatím" , online, nyní pomocí Google Meet, třeba časem to vylepšíme, i s vaší pomocí. Mohli bychom ta cvičení konat v době, kdy jsou rozvrhována, ale můžeme se domluvit i na jiném čase, pokud byste si tak přáli. A pro ty studenty, kteří by se nemohli účastnit  cvičení rozvrhovaných, bychom mohli mít "náhradní" cvičení formou konzultací. 

Zápočet bude udělen za vypracování sedmi domácích úkolů, druhý ze zadaných domácích úkolů je nepovinný, stejně tak i  poslední domácí úkol, z lineární algebry, je nepovinný.  

Zadání příkladů, řešení příkladů, zadání a řešení domácích úkolů najdete zde na stránce v "zápisech" jednotlivých cvičení; a příslušné soubory budou též na Disku Google. 


Pomocné studijní materiály (návody, řešené příklady):

        1.   limita a spojitost funkce
        2.   průběh funkce - několik řešených příkladů
        3.    neurčitý integrál
        4.    diferenciální rovnice