Matematika A1, ZS 2016/17

Zakládací listina Univerzity Karlovy v Praze ze 7.dubna 1348

 

Sylabus a literatura - SIS

Požadavky ke zkoušce  a  Upřesněné požadavky ke zkoušce 

Ukázka zkouškového testu. 

Zkouškové termíny budou v SISu

 Konzultační hodiny: zatím  v pondělí 8:00 - 9:30 a ve středu 14:30 - 15:30 v pracovně (209, Albertov 6), nebo po dohodě ( osobně, e-mailem, telefonem).
 Konzultační hodiny ve zkouškovém období:   

 

Některé vhodné studijní texty, přístupné na internetu:

 Příklady můžete čerpat také zde:


K opakování středoškolské matematiky:

Úvodní soustředění - Horní Poříčí:

 

Přednáška   -    pondělí  9:50 - 11:20 (CH1)   a  středa  12:20 - 13:50  (CH1)
                          (a přednáška je ještě doplněna Repetitoriem MA1 - středa 16:30 - 18:00 (CH4))Cvičení - paralelka 02  (středa 9:50 - 11:20 v CH8 a čtvrtek 14:50 - 16:20 v CH2)

 

Cvičení - pomocné studijní materiály (návody, řešené příklady):

  1.  limita a spojitost funkce
  2.  průběh funkce - několik řešených příkladů
  3.  neurčitý integrál
  4.  diferenciální rovnice