Matematika A1, ZS 2019/20

Naděžda Krylová
PřF UK , Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky
Albertov 6, 2. poschodí, 209

Kontakt:
krylova@natur.cuni.cz
krylova@kam.mff.cuni.cz

SOS linka :  mobil 604 268 425

 

 

Zakládací listina Univerzity Karlovy v Praze ze 7.dubna 1348

 

Sylabus a literatura - SIS

Zkoušky:  Termíny zkoušek jsou  v SISu.
Požadavky ke zkoušce (upřesněné)  a  ukázka zkouškového testu

Konzultační hodiny ve zkouškovém období:  
         "hromadné" konzultace:  v pondělí 13.1. a  27.1.,  a v pátek 7.2.  vždy  9:00 - 12:00  v posluchárně G2 (Albertov 6)  a také
                                                     v pátek 17.1.   17:00 - 19:00,   v pátek 31.1.   16:00 - 18:00
  opět vždy v posluchárně G2 (Albertov 6) ,

          nebo jsou konzultace možné po dohodě (osobně, mailem, telefonem).
 
          Omlouvám, se, ale "hromadnou" konzultaci ve středu 29.1. jsem musela zrušit, pokud něco potřebujete, domluvte se, prosím, na konzultaci v jiném termínu. Děkuji.

 

Konzultační hodiny (v semestru do začátku zkouškového období): v pondělí  16:00 - 17:30 v pracovně (č.209 ve  2.poschodí budovy Albertov 6), v úterý 8:30 - 10:30  a po cvičení 16:30 - 17:30  v pracovně, dále půlhodinka ve středu 11:30 - 12:00 po cvičení a před přednáškou v CH4 a pak po dohodě (osobně, e-mailem, telefonem), opět v pracovně .

 

Některé vhodné studijní texty, přístupné na internetu:

Příklady můžete čerpat také zde:

K opakování středoškolské matematiky:

 

Úvodní soustředění - Horní Poříčí:

 

 

Přednáška   -    pondělí  14:00 - 15:30 (CH1)   a   středa  12:20 - 13:50  (CH1)
                          (a přednáška je ještě doplněna Repetitoriem MA1)

          

Cvičení   -   paralelka 01  (úterý 14:50 - 16:20 v CH5  a  středa  9:50 - 11:20 v CH4)

Pomocné studijní materiály (návody, řešené příklady):

        1.   limita a spojitost funkce
        2.   průběh funkce - několik řešených příkladů
        3.    neurčitý integrál
        4.    diferenciální rovnice