Matematická analýza pro informatiky 1 (2023/24)

Cvičení k přednášce Matematická analýza 1 (NMAI054, paralelka 23bNMAI054×12)             
(přednáší  docent  RNDr. Martin Klazar, Dr. a doc. RNDr. Vít Jelínek, Ph.D. )

Naděžda Krylová
PřF UK , Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky
Albertov 6, 2. poschodí, 209

Kontakt:
krylova@natur.cuni.cz
krylova@kam.mff.cuni.cz
SOS linka :  mobil 604 268 425

Konzultační hodiny:  zatím po dohodě, konzultace mohou být např. ve středu před cvičením, pokud máte "volno".

Z literatury, doporučené v SISu:

Mnoho dalších příkladů můžete také najít

"Pomocné" materiály:

Příklady, probírané na cvičeních: