Matematika A2, LS 2021/22

Naděžda Krylová
PřF UK , Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky
Albertov 6, 2. poschodí, 209

Kontakt:
krylova@natur.cuni.cz 

SOS linka :  mobil 604 268 425

Konzultační hodiny:  konzultace "hromadné" jsou v úterý 8:30 - 9:40 v CH7 a ve středu 10:45 - 11:20 před přednáškou v CH2. Konzulatce jsou možné i jindy po domluvě.
Repetitorium Matematiky MA2 , které je určeno k  opakování, a dle potřeby i k ujasnění látky, probrané v přednáškách MA2 i na cvičeních, i ke konzultacím, 
 je vždy ve čtvrtek 16:30 - 18:00 v CH7 .  Náměty a otázky posluchačů jsou v Repetitoriu vítány. 

Sylabus a literatura  -  SIS

Zkoušky :

Sylabus a literatura  -  SIS

Některé  vhodné studijní materiály, přístupné na internetu: 

Příklady můžete čerpat zde:

Pomocné studijní materiály (návody, řešené příklady z minulých let) :

  1. nevlastní integrál
  2. nekonečné řady - "tahák"
  3. nekonečné řady - cvičení se řešenými příklady

A zde, pokud se chcete podívat, můžete najít příklady ze cvičení v LS 2018/2019:
Příklady z lineární algebry 1 ;  Příklady z lineární algebry 2 ;  Cvičení-komplexní čísla.    OLDR 2.řádu a soustavy OLDR 1.řádu. ;  
Funkce více proměnných 1.  ;  Funkce více proměnných 2. ;  Funkce více proměnných 3.  ;   Dvojný integrál  ;   Trojný integrál ;  Křivkový integrál 1. ;  Křivkový integrál 2. 
a do "budoucna" jsou zde  i  Nevlastní integrál  a  Nekonečné řady .

A zde jsou domácí úkoly ze cvičení v LS 2018/2019 ( mohou sloužit k dalšímu procvičení látky, požadované u zkoušky): 
Dú1 - lineární algebra 1 ;  Dú2 - lineární algebra 2 ;   Dú3 - koplexní čísla ;   Dú4  - OLDR 2.řádu ;  Dú 5 - soustavy OLDR 1.řádu;  1."domácí" zápočtový test  ; 
Dú 6 - vektorové funkce jedné proměnné, definiční obory funkcí dvou proměnných a  Dú 7 - diferenciální počet funkcí více proměnných 1;  Dú 8 (derivace složené funkce);
Dú 9  (funkce, definované implicitně);  Dú 10 (extrémy funkcí dvou proměnných);  Dú11 (dvojný a trojný integrál);  Dú 12 (křivkový integrál);  Dú 13 (nevlastní integrály) ; 
Dú 14 (nekonečné řady). 

Záznamy přednášek z lineární algebry z online zimního semestru 2020/21 -  4.1.2021 ,  6.1.2021,  a přednášky "navíc"  - 11.1 2021,  22.2.2021 a 23.2.2021 jsou na Google disku,
odkaz na Google disk zde ;  můžete se zde podívat i na záznamy Repetitorií MA1  "navíc"  - zde jsou řešeny další příklady k přednáškám z lineární algebry.

Záznamy přednášek z Matematiky A2 z online letního semestru 2020/21  - odkaz na Google disk  zde

 

Přednáška  -  pondělí 11:30 - 12:10 (v CH2)  a středa 8:10 - 9:40  (v CH1):  

       Záznamy online přednášek z lineární algebry (MA2) z letního semestru 2020/21:
           
1.3., 3.3., 8.3.. 15.3., 17.3.,  odkaz na Google disk  zde .
    
       
A jako "studijní materiál"  k posledním přednáškám můžete použít i příklady k přednášce z 24.2.2020  a  dodatek k přednášce 24.2.
        a třeba i jednoduché příklady z domácího úkolu pro Rozšíření MA1: 
        Domácí úkol 1. (LS 2019/20) :  Dú 1 - lineární algebra   a  jeho řešení  (i s návody a vysvětlením)   Dú 1 - řešení   a  dodatek k řešení Dú1  .

       Další soubory řešených příkladů budou ještě přidány.