Matematika A2, LS 2015/16

 

Sylabus a literatura  -  SIS

Konzultační hodiny:  pondělí 9:40 - 10:30 v CH4,  dále pondělí  15:30 - 17:30 ,   středa 9:45 - 10:30  (v pracovně, Albertov 6, místn. 209) , nebo i po dohodě.                                                   
Navíc, v pondělí 8:10 - 10:30 se koná v CH4  Repetitorium Matematiky MA2 , které je určeno k  opakování  látky, probrané v přednáškách MA2 i na cvičeních, i ke konzultacím.

Konzultace ve zkouškovém období:  "hromadné" konzultace do konce června vždy v pondělí 9:00-12:00 ( jen 23.5. do 11:00 ) v posluchárně CH7 ( a výjimečně v  CH4 v pondělí 20.6.), nebo i jindy po dohodě.  

Zkoušky :  

 

Některé  vhodné studijní materiály, přístupné na internetu: 

Příklady můžete čerpat zde:

Pomocné studijní materiály (návody, řešené příklady) :

  1. nevlastní integrál
  2. nekonečné řady - "tahák"
  3. nekonečné řady - cvičení se řešenými příklady

 

A zde, pokud se chcete podívat, můžete najít příklady ze cvičení v LS 2014/2015:
Příklady z lineární algebry 1 ; Příklady z lineární algebry 2 ;  Komlexní čísla - opakování ; Komplexní čisla  a komplexní funkce, OLDR 2.řádu ;  OLDR 2.řádu, soustavy OLDR 1. řádu ; 
Funkce více proměnných 1Funkce více proměnných 2 ; Funkce více proměnných 3 ;  Dvojný a trojný integrál1 ;  Dvojný a trojný integrál 2 - užití substituce .

A zde jsou domácí úkoly ze cvičení v LS 2014/2015 ( mohou sloužit k dalšímu procvičení látky, požadované u zkoušky):
Lineární algebra 1 - dú 1;  Lineární algebra 2 - dú 2;  Komplexní čísla - dú 3;  OLDR 2.řádu - dú 4;  Soustavy OLDR 1.řádu - dú 5;
dú 6 - funkce více proměnných 1;  dú 7 - funkce více proměnných 2 (implicitní funkce);  dú 8  -  funkce více proměnných 3 (extrémy); 
dú 9 - dvojný a trojný integrál;  dú 10 - křivkový integrál;  dú11 - nevlastní integrál;  dú12 - nekonečné řady.

 

 

Přednáška -  pondělí 10:40 - 12:10 ( CH1) a středa 8:10 - 9:40 ( CH1) :