Matematická analýza pro informatiky I (2018/19)

Cvičení k přednášce Matematická analýza  I (NMAI054, paralelka 16aNMAI054×10)              

(přednáší  docent  RNDr. Martin Klazar, Dr.)

Konzultační hodiny:   Konzultace buď po dohodě (osobně, e-mailem, telefonem) nebo studenti Bioinformatiky by mohli konzultovat i v pondělí 11:00 - 12:30 po přenášce ze Základů biochemie nebo i v pátek po přednášce z Genetiky od 14:00 (v pracovně 209, 2.poschodí v budově Albertov 6).

 

"Pomocné" materiály:

Z literatury, doporučené v SISu:

Mnoho dalších příkladů můžete také najít

 

Příklady, probírané na cvičeních: