PřF UK MA2 (2012/13)

Matematika A2, LS 2012/2013

Sylabus a literatura, požadavky ke zkoušce a ukázkový test -  SIS

Konzultační hodiny:   pondělí 9:45 - 10:30 v CH3
                                       (navíc, v pondělí 8:10 - 9:40 se koná v CH3 repetitorium, které je určeno k  opakování  látky, probrané v přednáškách MA2 i na cvičeních)
                                     úterý  8:30 - 9:30 v pracovně, Albertov 6, místn. 209
                                     nebo i po dohodě

Konzultační hodiny ve zkouškovém období:  v květnu a červnu - pondělí  9-12 hod v CH7 ( v pondělí 3.6. 8-11 hod) nebo po dohodě;
                                                                              v září -  2.9. v 15hod; 3.9. v 16hod.,  vždy v mé pracovně ( Albertov 6, 209), nebo po dohodě.

Termíny zkoušek - viz SIS

 

 

Přednáška ( pondělí 10:40-12:10,  středa 12:20-13:50).

 

 

Cvičení ( pondělí 12:20-13:50, úterý 14:50-16:20).

Příklady můžete čerpat zde:

Příklady na cvičení vybíráme ze sbírky a dále odtud:

 1. Příklady z lineární algebry 1
 2. Příklady z lineární algebry 2
 3. Komlexní čísla - opakování
 4. Komplexní čisla  a komplexní funkce, OLDR 2.řádu
 5. OLDR 2.řádu, soustavy OLDR 1. řádu
 6. Funkce více proměnných 1 - definiční obor, limita, parciální derivace
 7. Funkce více proměnných 2 - ještě parciální derivace, derivace ve směru a derivace složených funkcí
 8. Funkce více proměnných 3 - implicitní funkce, extrémy funkcí dvou proměnných
 9. Dvojný a trojný integrál 1
 10. Dvojný a trojný integrál 2 - užití substituce

Domácí úkoly:

 1. Lineární algebra 1.
 2. Lineární algebra 2.
 3. Komplexní čísla.
 4. OLDR 2.řádu.
 5. Soustavy OLDR 1.řádu.
 6. Funkce několika proměnných 1.
 7. Funkce několika proměnných 2. - extrémy.
 8. Dvojný a trojný integrál.
 9. Nevlastní integrál.
 10. Nekonečné řady.

Pomocné studijní materiály (návody, řešené příklady) :

 1. nevlastní integrál
 2. nekonečné řady - "tahák"
 3. nekonečné řady - cvičení se řešenými příklady


Některé další vhodné studijní materiály :