Matematika A1, ZS 2014/15

 

Zakládací listina Univerzity Karlovy v Praze ze 7.dubna 1348

 

Sylabus a literatura - SIS

Požadavky ke zkoušce - upřesnění

Ukázka zkouškového testu

Zkouškové termíny jsou v SISu

 

Některé vhodné texty, přístupné na internetu:

 Příklady můžete čerpat také zde:

 K opakování středoškolské matematiky:

 

 

Přednáška   -    pondělí  10:40 - 12:10  a  středa  11:30 - 13:00.

           Konzultační hodiny:    pondělí  9:45 - 10:30 v CH3,  středa 10:00 -11:00  (a případně také po  přednášce 13:00 - 13:50)  v mé pracovně, nebo i jindy  po dohodě.
           Konzultační hodiny ve zkouškovém období:  pondělí  9:00 - 12:00 v posluchárně CH7, nebo po dohodě ( osobně, mailem, telefonem).

 

 

 

 

Cvičení - paralelka 04

Cvičení - pomocné studijní materiály (návody, řešené příklady):

  1.  limita a spojitost funkce
  2.  průběh funkce - několik řešených příkladů
  3. neurčitý integrál
  4. diferenciální rovnice