Matematika A1, cvičení - ZS 2023/24

Naděžda Krylová
PřF UK , Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky
Albertov 6, 2. poschodí, 209

Kontakt:
krylova@natur.cuni.cz

"SOS" linka :  mobil 604 268 425

Zakládací listina Univerzity Karlovy v Praze ze 7. dubna 1348 

 

Matematika A1  -  Sylabus a literatura - SIS

Matematika A1 - cvičení:     paralelka 02  -  pondělí   14:50 - 16:20  v D ,  úterý  10:40 - 12:10   v CH3
                                               paralelka 04  -  úterý  16:30 - 18:00  v G1,  středa 12:20 - 13:50  v CH4

Konzultační hodiny (v semestru)
         
Konzultace mohou být "po dohodě", a to i online (pomocí Google Meet), bude-li třeba. 
         
Dále konzultace mohou být každé pondělí před Repetitoriem MA1 po cvičení z MA1 paralelky 02 v posluchárně Dmuchavla (Albertov 6) od 16:20 do 17:10. 

 Repetitorium matematiky A1:  pondělí 17:20 - 18:50 v CH6  (ale může trvat i déle, tak dlouho, jak bude třeba)
       
 Přednáška z Matematiky A1 je ještě doplněna Repetitoriem MA1. V minulých letech jsme v Repetitoriu MA1 znovu probírali a vysvětlovali z matematiky A1 to, co si posluchači přáli, co jim nebylo jasné z přednášek nebo i ze cvičení.  Děkuji všem, co se na Repetitotium zapsali i letos, je asi užitečné Repetitorium zachovat. Dle vyjádření posluchačů z minulých ročníků bylo Repetitorum MA1 užitečné a pomáhalo jim, byla by to taková "hromadná" konzultace z matematiky A1. Repetitoria MA1 se mohou účastnit i studenti, co nejsou zapsáni, pokud budou potřebovat, a otázky k přednáškám i ke cvičením je možné posílat i předem. 

Konzultační hodiny ve zkouškovém období:
    "Hromadné" konzultace 
budou vždy v pondělí odpoledne v posluchárně "Malá paleontologie" (Albertov 6) 14:00 - 17:00 (i déle, bude-li třeba), jen v pondělí 8.1. konzultace budou až od 15:30. 
      V rámci těchto hromadných konzultací bude pokračovat i ve zkouškovém období Repetitorium MA1.
      Konzultace ale můžeme mít i jindy "po dohodě".

Některé vhodné studijní texty, přístupné na internetu:

Příklady můžete čerpat také zde:

K opakování středoškolské matematiky:

Materiály, které dostali studenti na úvodním soustředění v Horním Poříčí v letech 2019/20 a 2020/21:

Pomocné studijní materiály (návody, řešené příklady):

        1.   limita a spojitost funkce
        2.   průběh funkce - několik řešených příkladů
        3.    neurčitý integrál
        4.    diferenciální rovnice

Záznamy přednášek a cvičení z Matematiky A1 z "covidového" online zimního semestru v akademickém roce 2020/21 ( na Google disku )   - odkaz na Google disk zde 
A "písemné" verze přednášek ze zimního semestru roku 2020/21 lze najít zde.

Příklady ke cvičení, řešení vybraných příkladů, domácí úkoly ze cvičení a jejich řešení najdete též na stránce ke cvičení z MA1 z loňského akademického roku  zde.

A hodně řešených příkladů, i jednoduchých, vhodných i pro  "naši" matematiku, je na stránce ke cvičení z matematické analýzy 1 pro informatiky (MFF) z LS 2019/20, prvního "koronavirového" online semestru, kde jsou "písemná cvičení" i podrobná řešení domácích úkolů:  Cvičení k přednášce Matematická analýza pro informatiky I .  Vhodné materiály přidám též vždy k příslušnému cvičení.

 

Cvičení:

A na závěr semestru:

Podmínky získání zápočtu - upřesnění:
    1.  Účast na cvičeních není podmínkou pro udělení zápočtu, ale je polehčující okolností.
    2.  Získání alespoň poloviny možných bodů z testů, které se budou psát během semestru;
         při neúspěchu v testech lze napsat testy opravné, případně napsat testy "domácí", které je pak nutné "obhájit" ústně.
    3.  Vypracování osmi povinných domácích úkolů  - 1. a dále úkoly 3. - 8. , druhý ze zadaných domácích úkolů je nepovinný, také dobrovolný je i úkol 9.
          z lineární algebry.
         

Konzultační hodiny ve zkouškovém období:
    "Hromadné" konzultace 
budou vždy v pondělí 14:00 - 17:00 (i déle, bude-li třeba) v "Malé paleontologii" (Albertov 6), jen v pondělí 8.1. konzultace budou později, až od 15:30. 
      V rámci těchto hromadných konzultací bude pokračovat i ve zkouškovém období Repetitorium MA1.
      Konzultace ale můžeme mít i jindy "po dohodě".