Matematická analýza pro informatiky I (LS 2019/20)

Cvičení k přednášce Matematická analýza  I (NMAI054, paralelka 19bNMAI054×01)              

(přednáší  Mgr. Tereza Klimošová, Ph.D.)

Konzultační hodiny:  Konzultace buď vždy ve čtvrtek před cvičením 8:00 - 9:00 v S7, nebo po dohodě (osobně, e-mailem, telefonem) , studenti Bioinformatiky mohou konzultovat  (po dohodě) v pracovně 209, 2.poschodí v budově děkanátu Přírovědecké fakulty Albertov 6 -zatím neplatí (snad dočasně).
Po dobu přerušení výuky na MFF i na PřF můžeme konzultovat po dohodě na MFF, na PřF je vstup studentům do budov PřF zakázán. Také můžete i napsat, jaké problémy se Vám v analýze objevili a můžeme je řešit i písemně (jako zatím cvičení).

 

"Pomocné" materiály:

Z literatury, doporučené v SISu:

Mnoho dalších příkladů můžete také najít

 

Příklady, probírané na cvičeních: