PřF UK MA2 (2013/14)

Matematika A2, LS 2013/2014

Sylabus a literatura, požadavky ke zkoušce  a ukázkový test   -  SIS

Konzultační hodiny:   pondělí 9:45 - 10:30 v CH2 a středa  9:00 - 10:30 v pracovně, Albertov 6, místn. 209, nebo i po dohodě.
                                      
Navíc, v pondělí 8:10 - 9:40 se koná v CH2 repetitorium, které je určeno k  opakování  látky, probrané v přednáškách MA2 i na cvičeních.

Zkoušky : 

 

 

Některé  vhodné studijní materiály :

Příklady můžete čerpat zde:

Pomocné studijní materiály (návody, řešené příklady) :

  1. nevlastní integrál
  2. nekonečné řady - "tahák"
  3. nekonečné řady - cvičení se řešenými příklady

 

Přednáška ( pondělí 10:40-12:10,  středa 12:20-13:50).

 

 

Cvičení - paralelka 03 ( pondělí 16:30-18:00, středa 10:40-12:10).