Matematika A1, ZS 2015/16

 

Zakládací listina Univerzity Karlovy v Praze ze 7.dubna 1348

 

Sylabus a literatura - SIS

Požadavky ke zkoušce   a  Upřesněné požadavky ke zkoušce

Ukázka zkouškového testu   

Zkouškové termíny jsou v SISu

 Konzultační hodiny:    ve středu 11:30 - 12:15 v CH1  a   14:00 - 15:30 v pracovně (209, Albertov 6), nebo po dohodě ( osobně, e-mailem, telefonem).
           Konzultační hodiny ve zkouškovém období:   pondělí  9:00 - 12:00 v posluchárně CH7 ( kromě pondělí 25.1.), nebo po dohodě (osobně, mailem, telefonem).

 

Úvodní soustředění - Albeř

Některé vhodné studijní texty, přístupné na internetu:

 Příklady můžete čerpat také zde:

 K opakování středoškolské matematiky:

 

 

Přednáška   -    pondělí  9:50 - 11:20 (CH1)   a  středa  12:20 - 13:50  (CH1)  

Cvičení - paralelka 04

Cvičení - pomocné studijní materiály (návody, řešené příklady):

  1.  limita a spojitost funkce
  2.  průběh funkce - několik řešených příkladů
  3.  neurčitý integrál
  4.  diferenciální rovnice