Matematika A2, LS 2018/19

Sylabus a literatura  -  SIS

Konzultační hodiny:  pondělí 9:45 - 10:30  v CH4,  po přednášce ve středu 10:00 - 11:00 v CH1 nebo v  pracovně (Albertov 6, místn. 209), nebo i po dohodě.
Navíc, v pondělí 8:10 - 9:40 se koná v CH4  Repetitorium Matematiky MA2 , které je určeno k  opakování  látky, probrané v přednáškách MA2 i na cvičeních, i ke konzultacím.

Zkoušky : 

 

Některé  vhodné studijní materiály, přístupné na internetu: 

Příklady můžete čerpat zde:

Pomocné studijní materiály (návody, řešené příklady) :

  1. nevlastní integrál
  2. nekonečné řady - "tahák"
  3. nekonečné řady - cvičení se řešenými příklady

A zde, pokud se chcete podívat, můžete najít příklady ze cvičení v LS 2014/2015: 
Příklady z lineární algebry 1 ; Příklady z lineární algebry 2 ;  Komlexní čísla - opakování ; Komplexní čisla  a komplexní funkce ,OLDR 2.řádu ;  OLDR 2.řádu, soustavy OLDR 1. řádu ; 
Funkce více proměnných 1Funkce více proměnných 2 ; Funkce více proměnných 3 ;  Dvojný a trojný integrál1 ;  Dvojný a trojný integrál 2 - užití substituce .

A zde jsou domácí úkoly ze cvičení v LS 2014/2015 ( mohou sloužit k dalšímu procvičení látky, požadované u zkoušky): 
Lineární algebra 1 - dú 1;  Lineární algebra 2 - dú 2;  Komplexní čísla - dú 3;  OLDR 2.řádu - dú 4;  Soustavy OLDR 1.řádu - dú 5
dú 6 - funkce více proměnných 1;  dú 7 - funkce více proměnných 2 (implicitní funkce);  dú 8  -  funkce více proměnných 3 (extrémy); 
dú 9 - dvojný a trojný integrál;  dú 10 - křivkový integrál;  dú11 - nevlastní integrál;  dú12 - nekonečné řady.

 

 

Přednáška -  pondělí 10:40 - 12:10 (CH1) a středa 8:10 - 9:40 (CH1) :  

  

 

 

Cvičení - skupina 03 (pondělí 14:50 - 16:20, čtvrtek 13:10-14:40)