Matematická analýza pro informatiky 2 - ZS 2022/23

Cvičení k přednášce Matematická analýza 2  (NMAI055)

čtvrtek:  14:00 - 15:30  v S10  (paralelka 06),   15:40 - 17:10 v S6  (paralelka 03)              

(přednáší  prof. RNDr Aleš Pultr, DrSc)
 
Stránka k přednáškám profesora Pultra v ZS 2020/21  zde
Sylabus a základní literatura  - SIS
 
Další vhodná  literatura:
  • A. Pultr: Skripta z matematické analýzy zde ;
  • V. Hájková, M. Johanis, O. John, O. Kalenda, M. Zelený: Matematika. Matfyzpress, 2006  - tato skripta už bohužel už nejsou přístupná na webu;
  • skripta k Matematické analýze 1 (ve velmi předběžné formě, jak píše prof.L.Pick)
  • FEL ČVUT:  J Hamhalter, J. Tišer:  Diferenciální počet funkcí více proměnnných zde.
  • FEL ČVUT:  J Hamhalter, J. Tišer:  Integrální počet funkcí více proměnnných zde

Mnoho dalších příkladů můžete také najít

 
Pro opakování základních důležitých partií z Matematické analýzy 1 třeba poslouží (moje) cvičení z MA1 z LS 2019/20 ,  odkaz  zde  .

A třeba by se mohlo hodit i podívat se na stránky 

Konzultační hodiny během semestru
           před cvičením vždy ve čtvrtek od 12:30 nebo po dohodě i dříve, na chodbě v 1. nebo v 2.poschodí (u KAM), nebo pak po cvičení od 17:20,    
           nebo i jindy po dohodě  ( e-mailem krylova@kam.mff.cuni.cz   nebo  krylova@natur.cuni.cz  nebo na 604 268 425)

Konzultační hodiny ve zkouškovém období
           
po dohodě  ( e-mailem krylova@kam.mff.cuni.cz   nebo  krylova@natur.cuni.cz  nebo na 604 268 425)

 

Příklady, probírané na cvičeních: