Matematická analýza pro informatiky I (2016/17)

Cvičení k přednášce Matematická analýza  I (NMAI054, paralelka 16aNMAI054×06)              

(přednáší  docent  RNDr. Martin Klazar, Dr.)

Konzultační hodiny:   Konzultace ve čtvrtek 10:30 - 12:00 v S1 (před cvičením)  nebo i jindy po dohodě (osobně, e-mailem, telefonem).

Konzultace ve zkouškovém období:  

          

Příklady, probírané na cvičeních:


Zápočet  

"Pomocné" materiály:

 

Mnoho dalších příkladů můžete také najít

Z literatury, doporučené v SISu: