Matematika A1, ZS 2018/19

 

Zakládací listina Univerzity Karlovy v Praze ze 7.dubna 1348

 

Sylabus a literatura - SIS

 

Konzultační hodiny (v semestru): v pondělí 8:30 - 10:30  a v úterý po cvičení 16:30 - 17:30  v pracovně (č.209 ve  2.poschodí budovy Albertov 6), půlhodinka ve středu 11:30 - 12:00 před přednáškou v CH1 a pak po dohodě (osobně, e-mailem, telefonem) opět v pracovně .

 

Zkoušky:  Termíny zkoušek jsou  v SISu.

Požadavky ke zkoušce  (budou ještě upřesněny podle odpřednášené látky)   a  ukázka zkouškového testu

Konzultační hodiny ve zkouškovém období:   "hromadné" konzultace vždy v pondělí  8:00 - 12:00  (14.1. v posluchárně CH7, pak 21.1., 28.1 a 4.2. v posluchárně G1 a  11.2. v posluchárně G2 v budově děkanátu PřF, Albertov 6)  nebo jsou konzultace možné po dohodě (osobně, mailem, telefonem). 

 

Některé vhodné studijní texty, přístupné na internetu:

 

Příklady můžete čerpat také zde:

 

K opakování středoškolské matematiky:

 

Úvodní soustředění - Horní Poříčí:

 

Přednáška   -    pondělí  14:00 - 15:30 (CH1)   a   středa  12:20 - 13:50  (CH1)
                          (a přednáška je ještě doplněna Repetitoriem MA1)

 

Cvičení   -   paralelka 01  (úterý 14:50 - 16:20 v CH5  a  středa  9:50 - 11:20 v CH4)

Pomocné studijní materiály (návody, řešené příklady):

  1.  limita a spojitost funkce
  2.  průběh funkce - několik řešených příkladů
  3.  neurčitý integrál
  4.  diferenciální rovnice