Matematika A2, LS 2020/21

Naděžda Krylová
PřF UK , Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky
Albertov 6, 2. poschodí, 209

Kontakt:
krylova@natur.cuni.cz 

SOS linka :  mobil 604 268 425

Sylabus a literatura  -  SIS

Konzultační hodiny:  zatím online (pomocí Google Meet) po dohodě.
Navíc, v úterý 8:10 - 9:40 se koná online (z posluchárny G1 (budova Albertov6)) Repetitorium Matematiky MA2 , které je určeno k  opakování, a dle potřeby i ujasnění, látky, 
probrané v přednáškách MA2 i na cvičeních, i ke konzultacím. Náměty a otázky posluchačů jsou vítány.

Zkoušky : 

 

Některé  vhodné studijní materiály, přístupné na internetu: 

Příklady můžete čerpat zde:

Pomocné studijní materiály (návody, řešené příklady) :

  1. nevlastní integrál
  2. nekonečné řady - "tahák"
  3. nekonečné řady - cvičení se řešenými příklady

 

A zde, pokud se chcete podívat, můžete najít příklady ze cvičení v LS 2018/2019:
Příklady z lineární algebry 1 ;  Příklady z lineární algebry 2 ;  Cvičení-komplexní čísla.    OLDR 2.řádu a soustavy OLDR 1.řádu. ;  
Funkce více proměnných 1.  ;  Funkce více proměnných 2. ;  Funkce více proměnných 3.  ;   Dvojný integrál  ;   Trojný integrál ;  Křivkový integrál 1. ;  Křivkový integrál 2. 
a do "budoucna" jsou zde  i  Nevlastní integrál  a  Nekonečné řady .


A zde jsou domácí úkoly ze cvičení v LS 2018/2019 ( mohou sloužit k dalšímu procvičení látky, požadované u zkoušky): 

Dú1 - lineární algebra 1 ;  Dú2 - lineární algebra 2 ;   Dú3 - koplexní čísla ;   Dú4  - OLDR 2.řádu ;  Dú 5 - soustavy OLDR 1.řádu;  1."domácí" zápočtový test  ; 
Dú 6 - vektorové funkce jedné proměnné, definiční obory funkcí dvou proměnných a  Dú 7 - diferenciální počet funkcí více proměnných 1;  Dú 8 (derivace složené funkce); 
Dú 9  (funkce, definované implicitně);  Dú 10 (extrémy funkcí dvou proměnných);  Dú11 (dvojný a trojný integrál);  Dú 12 (křivkový integrál);  Dú 13 (nevlastní integrály) ; 
Dú 14 (nekonečné řady). 

 

Přednáška (zatím stále online) -  pondělí 10:40 - 12:10  a středa 8:10 - 9:40 :