Matematika A1, ZS 2013/14

 

Zakládací listina Univerzity Karlovy v Praze ze 7.dubna 1348

Moodle   

Sylabus a literatura - SIS

Požadavky ke zkoušce

Ukázka zkouškového testu

 

 Některé vhodné texty, přístupné na internetu:

 

 Příklady můžete čerpat také zde:

 

 

 

Přednáška   -    pondělí  8:10 - 9:40  a  středa  11:30 - 13:00.
     
      Konzultační hodiny:    pondělí  9:45 - 10:30 v CH8,  středa 10:00 -11:00 v mé pracovně a podle potřeby také po  přednášce 13:00 - 13:50 v CH1, nebo i jindy  po dohodě.
           Konzultační hodiny ve zkouškovém období: v pondělí 13.1., 20.1., 27.1., 3.2.  - 10:00-12:00 v posluchárně CH7,  v pátek 7.2. 15:00-17:00 v CH7,  nebo po dohodě.

 

 

 

Cvičení - pomocné studijní materiály (návody, řešené příklady):

  1.  limita a spojitost funkce
  2.  průběh funkce - několik řešených příkladů
  3. neurčitý integrál
  4. diferenciální rovnice

 

Cvičení - paralelka 05 a 06