PřF UK MA2 (2014/15)

Matematika A2, LS 2014/2015

Sylabus a literatura, požadavky ke zkoušce  a ukázkový test   -  SIS

Konzultační hodiny:  úterý  10:30 - 11:15 v CH3 , čtvrtek  11:00 - 12:30 a čtvrtek 15:00-16:00 v pracovně, Albertov 6, místn. 209, nebo i po dohodě.
Konzultační hodiny ve zkouškovém období : "hromadné konzultace"  - pondělí 18.5., 25.5., 1.6., 8.6., 22.6. vždy  9:00-11:30 ( možno i déle, bude-li třeba) v CH7, nebo po dohodě .

                                    
Navíc, v pondělí 8:10 - 9:40 se koná v CH4  Repetitorium Matematiky MA2 , které je určeno k  opakování  látky, probrané v přednáškách MA2 i na cvičeních.

Zkoušky : 

 

Některé  vhodné studijní materiály, přístupné na internetu: 

Příklady můžete čerpat zde:

Pomocné studijní materiály (návody, řešené příklady) :

  1. nevlastní integrál
  2. nekonečné řady - "tahák"
  3. nekonečné řady - cvičení se řešenými příklady

 

Přednáška ( pondělí 10:40-12:10,  středa 12:20-13:50).

 

 

 

Cvičení - skupina  04 (úterý 9:00-10:30, čtvrtek 13:10-14:40)