Matematika A1, cvičení - ZS 2021/22

Naděžda Krylová
PřF UK , Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky
Albertov 6, 2. poschodí, 209

Kontakt:
krylova@natur.cuni.cz

"SOS" linka :  mobil 604 268 425

Zakládací listina Univerzity Karlovy v Praze ze 7.dubna 1348 

 

Matematika A1  -  Sylabus a literatura - SIS

 

Repetitorium matematiky A1:  pondělí 18:10 - tak dlouho, jak bude třeba
         Přednáška z Matematiky A1 je ještě doplněna Repetitoriem MA1. V minulých letech jsme v Repetitoriu MA1 znovu probírali a vysvětlovali z matematiky A1 to, co si posluchači přáli, co jim nebylo jasné z přednášek nebo i ze cvičení.  Děkuji všem, co se na Repetitotium zapsali i letos, je asi užitečné Repetitorium zachovat, dle vyjádření posluchačů z minulých ročníků bylo Repetitorum MA1 užitečné a pomáhalo jim.  Byla by to taková "hromadná" konzultace z matematiky A1, loni pomocí Google Meet. Repetitoria MA1 se mohou účastnit i ti, co nejsou zapsáni, pokud budou potřebovat, a otázky k přednáškám i ke cvičením byste mohli posílat i předem. 

 

Matematika A1 - cvičení:     paralelka 06  -  pondělí   8:10 -  9:50  v G2    a   úterý 16:30 - 18:00 v G1
                                               paralelka 03  -  pondělí 11:30 - 13:00 v CH4  a   čtvrtek  10:40 - 12:10 v CH4

Konzultační hodiny ve zkouškovém období
         "Hromadné" konzultace  
budou vždy v pátek od 13:00 v posluchárně G1, v budově Albertov 6, tak dlouho, jak bude třeba.
           Navíc bude i ve zkouškovém období  Repetitorium MA1, vždy v pondělí od 14:00  v posluchárně G1, Albertov 6, a opět, tak dlouho, jak bude třeba.
           Konzultace mohou být i po dohodě, a to i online (pomocí Google Meet), bude-li třeba.

 

Některé vhodné studijní texty, přístupné na internetu:

Příklady můžete čerpat také zde:

K opakování středoškolské matematiky:

Materiály, které dostali studenti na úvodním soustředění v Horním Poříčí:

Pomocné studijní materiály (návody, řešené příklady):

        1.   limita a spojitost funkce
        2.   průběh funkce - několik řešených příkladů
        3.    neurčitý integrál
        4.    diferenciální rovnice
A hodně řešených příkladů, i jednoduchých, vhodných i pro  "naši" matematiku, je na stránce ke cvičení z matematické analýzy 1 pro informatiky z LS 2019/20, prvního "koronavirového" online semestru, kde jsou "písemná cvičení" i podrobná řešení domácích úkolů:  Cvičení k přednášce Matematická analýza pro informatiky I .  Vhodné materiály přidám též vždy k příslušnému cvičení.

Záznamy přednášek a cvičení z Matematiky A1 z loňského online zimního semestru ( na Google disku )   - odkaz na Google disk zde 

Cvičení:

 
Podmínky získání zápočtu - upřesnění:
        1.  účast na cvičeních není podmínkou pro udělení zápočtu, ale je polehčující okolností;
        2.  získání alespoň poloviny možných bodů z testů, které se psaly během semestru;
             při neúspěchu v testech lze napsat testy opravné, případně napsat testy "domácí", které je pak nutné "obhájit" ústně (lze i online);
        3.  vypracování povinných domácích úkolů  - 1. a dále úkoly 3. - 8. (2.úkol zůstal nepovinným).